KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

  Bismillâhirrahmânirrahîm  
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.  
FATİHA SURESİ 1-2-3-4-5-6-7 GİT

el-BAKARA   1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 Ayetler

BAKARA SURESİ 6-7 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yün fikun
4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun