KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

EN'AM SURESİ 165 GİT

Sure 7   ARAF   SÛRESİ  001-02 Ayet

ARAF SURESİ 003 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Elif lam mim sad  

2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fi sadrike haracüm minhü li tünzira bihi ve zikra lil müminin