KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

 

Sure 81  TEKVİR SÛRESİ  001-029 Ayet

İNFİTAR SURESİ 001-005 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. İzeşşemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izelişaru uttılet.
5. Ve izelvuhuşu huşiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmevudetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nuşiret.
11. Ve izessemau kuşitat.
12. Ve izelcahıymu suıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza asase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin inde ziylarşi mekiynin.
21. Mutaın semme emiynin.
22. Ve ma sahibukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bilufukılmubiyni.
24. Ve ma huve alelğaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lilalemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbulalemiyne.