KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

İNFİTAR SURESİ 017-019 GİT

Sure 83  MUTAFFİFIN SÛRESİ  001-006 Ayet

MUTAFFİFIN SURESİ 007-017 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Veylun lilmutaffifiyne.
2. Elleziyne izektalu alennasi yestevfune.
3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
4. Ela yezunnu ulaike ennehum mebusune.
5. Liyevmin azıymin.
6. Yevme yekumunnasu lirabbilalemiyne.