KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

MUTAFFİFIN SURESİ 034-036 GİT

Sure 84   İNSİKAK  001-006 Ayet

İNSİKAK SURESİ 007-009

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. İzessemaunşakkat.
2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3. Ve izelardu muddet.
4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6. Ya eyyuhelinsanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.