KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

İNSİKAK SURESİ 022-025 GİT

Sure 85   BURUC SÛRESİ  001-009 Ayet

BURUC SURESİ 010-013 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Vessemai zatilbüruci.
2. Velyevmilmevudi.
3. Ve şahidin ve meşhudin.
4. Kutile ashabüluhdudi.
5. En nari zatelvekudi.
6. İz hüm aleyha kuudün.
7. Ve hüm ala ma yefalune bilmüminiyne şühudün.
8. Ve ma nekamu minhüm illa en yüminu billahilaziyzilhamiydi.
9. Elleziy lehu mülküssemavati velardı vallahü ala külli şeyin şehiydün.