KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

A'LA SURESİ 018-019 GİT

Sure 88 GAŞİYE  SÛRESİ  001-016 Ayet

GAŞİYE SURESİ 017-020 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.
2. Vücuhün yevmeizin haşiatün.
3. Amiletün nasıbetün.
4. Tasla naren hamiyeten.
5. Tüska min aynin aniyetin.
6. Leyse lehüm taamün illa min dariyın.
7. La yüsminü ve la yuğniy min cuın.
8. Vücuhün yevmeizin naımetün.
9. Lisayiha radıyetün.
10. Fiy cennetin aliyetin.
11. La tesmeu fiyha lağıyeten
12. Fiyha aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfuatün.
14. Ve ekvabün mevduatün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.