KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

İNŞİRAH SURESİNE GİT

Sure 95   TİN  SÛRESİ  001-008 Ayet

ALAK SURESİ 001-008 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Vettiyni vezzeytuni.
2. Ve turi siyniyne.
3. Ve hazelbeledilemiyni.
4. Lekad halaknelinsane fiy ahseni takviymin.
5. Sümme redednahü esfele safiliyne.
6. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7. Fema yukezzibuke badu biddiin,
8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.