KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

ALAK SURESİ 011-019 GİT

Sure 97   KADİR  SÛRESİ  001-005 Ayet

BEYYİNE SURESİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5. Selamün hiye hatta matleılfecr