KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

KADİR SURESİNE GİT

Sure 98   BEYYİNE  SÛRESİ  001-008 Ayet

ZİLLAL SURESİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta tetiye hümülbeyyineh
2. Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3. Fiha kütübün kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezine utül kitabe illa min badi ma caethümül beyyineh
5. Ve ma ümiru illa liyabüdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yütüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh
8. Cezaühüm ınde rabbihim cennatü adnin tecriy min tahtihelenharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü anhüm ve radu anhü zalike limen haşiye rabbeh