KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

BEYYİNE SURESİNE GİT

Sure 099   ZİLZAL   SÛRESİ  001-008 Ayet

ADİYAT SURESİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. İza zülziletil erdu zilzaleha
2. Ve ahracetilerdu eskaleha
3. Ve kalel insanü ma leha
4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5. Bienne rabbeke evha leha
6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav amalehüm
7. Fe mey yamel miskale zerratin hayray yerah
8. Ve mey yamel miskale zerratin şerray yerah