KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

ZİLZAL SURESİNE GİT

Sure 100   ADİYAT   SÛRESİ  001-011 Ayet

KARİA SURESİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Vel adiyati dabha
2. Fel muriyati kadha
3. Fel muğırati subha
4. Fe eserne bihı naka
5. Fe vesatne bihi cema
6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
7. Ve innehu ala zalike le şehid
8. Ve innehu li hubbil hayri le şedid
9. E fe la yalemü iza busira ma fil kubur
10. Ve hussıle ma fis sudur
11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir