KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

KEVSER SÛRESİNE GİT

Sure 109   KAFİRUN SÛRESİ 1-2-3-4-5-6 Ayet

NASR SÛRESİNE GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul ya eyyühel kafirun
2. La abüdü ma tabüdun
3. Ve la entüm abidune ma abüd
4. Ve la ene abidün ma abedtüm
5. Ve la entüm abidune ma abüd
6. Leküm diynüküm ve liye din