KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

EN'AM SURESİ 165 GİT

Sure 7   ARAF   SÛRESİ  001 Ayet

ARAF SURESİ 003 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Elif lam mim sad  

2. Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fi sadrike haracüm minhü li tünzira bihi ve zikra lil müminin