KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

 

Sure 1 FATİHA   SÛRESİ  1-2-3-4-5-6-7 Ayet

BAKARA SURESİ 1-5T

 
1. Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake nabüdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine enamte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin