Ethem ERKOÇ
 
1950 tarihinde Çorum'da doğdu. 1996'da Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Atatürk Lisesini bitirdi. 1973'de Konya Yüksek İslam Enstitüsünden,1974'de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 
Kırıkkale Atatürk Lisesi Din Dersi  Öğretmenliği ile meslek hayatına başladı. Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğinden 1977'de Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı. 1987 yılında Arapça dil eğitimi için Mısır'a gitti. İmam Hatip Lisesinde kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. 1999 tarihinde emekli oldu. yapmış olduğu araştırma ve incelemeleri,yerel ve ulusal basında çeşitli dergilerde yayınlandı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve inceleme yazıları devam etmektedir. Yayınevimiz adına ISBN si olan Nikonya'dan Çorum'a (roman) adlı eseri ile çeşitli yayınları vardır. 
Internet’te Yazarımız http://corumlu2000.dergisi.info  Çorumlu2000 Aylık Kültür Sanat ve Tarih ve Edebiyat yazıları yayınlanmıştır

 

Telif Eseridir izinsiz kullanmayınız  corumlu2000@gmail.com